Begagnathandeln spar stort på miljön!

27:e april, 2018

Kategori:Inspiration

I Sverige, och i resten av Västvärlden, konsumerar vi idag som om det inte fanns några begränsningar av naturresurser. Med dagens konsumtionsbeteende krävs det naturresurser motsvarande 4,2 jordklot. Det är inte ett hållbart beteende i längden. Det inser alla. Därför måste vi tillsammans försöka ändra vårt konsumtionsbeteende, från köp-och-släng till att alltid tänka begagnat först! Att handla begagnat är inte bara bra för plånboken. Det är riktigt bra för miljön också.

Genom att handla begagnade saker kan vi tillsammans påverka mängden av nyproduktion av miljöskadliga, och resurskrävande, ämnen som exempelvis plast, stål och aluminium.

Nyligen genomförde Blocket en studie, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, som visar att vi i Sverige gjorde riktigt stora besparingar av naturresurser genom att handla begagnat istället för att köpa nytt under 2017.

Bara genom att handla saker på Blocket har vi tillsammans kunnat påverka och minska produktionen av nytillverkad plast med 22.000 ton på ett år. Det motsvarar den sammanlagda vikten av 44.000.000 smörpaket! Och det är inte bara nyproduktionen av plast som minskat. Enligt undersökningen har begagnathandeln också minskat behovet av nyproduktion av sammanlagt 122.000 ton stål, vilket motsvarar den mängd stål som det skulle krävas för att lägga en järnvägsräls från Treriksröset i norr ner till Smygehuk i Skåne. Även behovet av nytillverkad aluminium har minskat med 13.000 ton, vilket motsvarar samma mängd som 80 procent av alla återvunna pantburkar i Sverige på ett år!

En annan stor miljövinst är att begagnathandeln minskat utsläppen av växthusgaser med över 800.000 ton CO2! Vilket är lika mycket som biltrafiken i Sverige släpper ut på en månad.

Så genom att laga, låna och återanvända kan vi tillsammans skapa en bättre värld! Bli en Miljönär du också. Det är mycket bättre för både miljön och plånboken.

Om beräkningen i undersökningen:

Beräkningen är gjord med hjälp av en kalkylator som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Blocket. Den utgår från statistik över vad som säljs på sajten och data om varornas materialinnehåll och klimatpåverkan. Utgångspunkten för beräkningen är antagandet att varje såld begagnad vara leder till att en likartad ny vara varken behöver tillverkas, transporteras eller avfallshanteras.