Bli en Miljönär-märkt verksamhet

Vem kan få märkningen?

Alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. Det kan vara till exempel second hand- och vintage-butiker, skomakare, cykelreparatörer, cykelpooler, kretsloppsparker med flera.

Hur går jag tillväga för att få märkningen?

Det är kommunerna som sköter märkningen. Kontakta din kommun eller det kommunala avfallsbolaget så hjälper de dig.