Konsumera mindre – återbruka mer

23:e July 2018

Kategori:Inspiration

Avfallet i Sverige har fördubblats på 30 år. Lyckas vi inte vända trenden kommer vi att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte, vi måste börja i andra änden, reflektera över hur vi konsumerar. ”Räkna till 10” och ”Four Fit Challenge” är två kampanjer som pekar på det orimliga i vår konsumtionstakt.

”Räkna till 10” är en gemensam satsning av 13 kommuner i Göteborgsregionen. Målet är att minska avfallet, hushålla med resurserna och minska miljöpåverkan. Till kampanjen har man knutit en kampanjsajt, en Facebooksida och informationsfilmer. De ger tips om hur du konsumerar hållbart.

– Ett mål är att bryta sambandet mellan ökade inkomster och ökat avfall. Idén väcktes när vi såg att avfallet ökade år efter år efter år. Vi riktar invånarnas blick mot hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering. Målet är att de ska tänka en gång extra när de ska köpa eller slänga något, säger Hanna Hellström, projektledare hos Göteborgsregionens kommunalförbund. Behöver jag detta? Kan någon annan ha nytta av den här prylen?

Sydskånska avfallshanteraren Sysavs initiativ ”Four Fit Challenge” handlar också om hur vårt shoppingbeteende påverkar miljö och medmänniskor. Det fokuserar specifikt på kläder och mode. Shoppa färre plagg, prioritera kvalitet, swoppa mer, köp vintage och second hand så gör du en insats för miljön. Grundidén var att under en vecka endast använda fyra basplagg.

– ”Four Fit Challenge” handlar inte om pekpinnar. Vi vill berätta om textilindustrins negativa miljöpåverkan och valde att testa nya vägar. Ett samarbete med mode- och livstilsbloggare är ett otroligt framgångsrikt koncept; kampanjsidan har levt sitt eget liv via bloggare och sociala medier. Responsen har varit över all förväntan, berättar Anna Vilén, kommunikatör på Sysav.

Varför konsumerar vi då mer och mer för varje år?

Vi ställde frågan till Niklas Sörum, fil. doktor, och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap.

– Forskningen visar att ökade inkomster ökar konsumtionen. Drivkrafterna påverkas bl.a. av pris, normer och utbud, och som konsumenter påverkas vi av bl a annonsering och sociala medier. Stjärnor och andra inflytelserika i populärkulturen spelar också en roll. Att alltid byta din mobil till senaste modellen, att varje år åka på flera charterresor visar att en ökad konsumtion är normen, säger Niklas.

Så hur minskar vi konsumtionstakten?

– Det korta svaret är att tvinga oss själva att ändra våra vanor. Inte enkelt, men det går. Exemplen ovan är också en del av ekvationen; att förlänga livslängden på varor, dela användningen med andra och att skänka istället för att slänga bidrar också stort.

För information och tips om hur du konsumerar hållbart, gå in på www.fourfitchallenge.se resp. www.raknatill10.se