Världsbäst på elavfall

24:e June 2018

Kategori:Tips

Elavfall utgör 70 procent av världens farliga avfall.  Sverige är världsmästare på att återvinna elavfall. Hela 70 miljoner produkter återvinns varje år! Men vi kan bli bättre på att använda våra el-prylar längre. Återvinna är bra men återanvända är bättre!