Nytänk kring framtidens avfallshantering

23:e July 2018

Kategori:Inspiration

Det här är siffror som visar att det finns mycket att göra för att skapa framtidens avfallshantering. Nya perspektiv på detta och på konsumentens beteende står i fokus när Nackademin tillsammans med Avfall Sverige genomför ett Hackathon. Studenter från Nackademin ska ”hacka” fram förslag på hur vi i Sverige kan ta oss an framtidens avfallsutmaningar med fokus på: Hur ska vi få alla i Sverige att återvinna mer och samtidigt minska sitt avfall?

Vi behöver dels tänka efter före – kan jag laga, låna eller återanvända det som jag står i begrepp att slänga? Kan jag ge bort – eller köpa second hand? Om svaret är nej, sopan ska slängas, så måste sorteringen av våra sopor öka, så vi kan materialåtervinna mer. Den tekniska utvecklingen har gjort svensk avfallshantering väldigt effektiv, men det måste bli ännu enklare för medborgarna att göra rätt.

Idag går ungefär hälften av svenskarnas avfall till ny energi och hälften till materialåtervinning. Med mer lättillgängliga insamlingssystem och ny teknik ökar sannolikt sorteringen så att materialåtervinningen kan öka.