Bli miljönär-märkt redan idag! Miljönär-märket

Här kan du ansöka om att få din egen verksamhet miljönär-märkt.Välj i så fall fliken ”Ansök som företag”. Och du som vill tipsa om ett företag som bör miljönär-märkas väljer istället fliken ”Tipsa om en plats”

Vilket är mest miljönärvänligt?
    Vilket är mest miljönärvänligt?

    Allmänna villkor

    Avfall Sverige följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på Miljönär.se, ger du samtidigt ditt samtycke härtill, att dina uppgifter behandlas som de ska.