Ät upp maten!

30:e May 2017

Kategori:Tips

Varje person i Sverige kastar i snitt 81 kg mat per år! Ungefär en tredjedel av den mat som slängs skulle kunna ätas upp. Något att bita i…

Om den mat som slängs i onödan i Sverige istället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat. Då skulle även energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel minska.

Här är några enkla tips på hur du kan göra för att minska ditt matsvinn: